Wooninitiatieven

Wooninitiatieven

In de Stripheldenbuurt zijn een aantal bijzondere wooninitiatieven gevestigd.

Paladijn

Paladijn is een wooninitiatief van ouders voor jong volwassenen met een verstandelijke beperking.

In december 2000 is de stichting Paladijn opgericht door ouders. Nadat zij in 2001 een aantal voorzieningen hadden bezocht, stond het voor hen vast. Zij wilden iets te zeggen hebben over de plek waar hun kinderen wonen. Sterker nog, hun kinderen hebben daar ook iets over te zeggen ook al is dat voor hen moeilijk onder woorden te brengen. 

Binnen het complex wonen èn jong volwassenen met een verstandelijke beperking (Paladijn) èn  oudere Indische Nederlanders (Nusantara).

Nusantara

De stichting Nusantara richt zich primair op de ouder wordende mens uit het voormalig Nederlands-Indië of het huidige Indonesië. Tot de doelgroep worden tevens die ouderen gerekend die nauw verwant zijn aan of zich nauw verwant voelen met het culturele erfgoed van de doelgroep.

Meer weten? Bekijk de flyer of bekijk de website.

Binnen het complex wonen èn jong volwassenen met een verstandelijke beperking (Paladijn) èn  oudere Indische Nederlanders (Nusantara).

Triade

Aan het Kick Wilstraplantsoen in Almere staan 39 ruime drie kamer woningen voor mensen met de diagnose schizofrenie. 

Het Kick Wilstraplantsoen biedt een eigen huis, met de nodige ondersteuning. De bewoners vinden hier geborgenheid. Zij hebben een eigen huishouden, al dan niet met hulp. In het Inloopcentrum en in de grote binnentuin kunnen de bewoners elkaar ontmoeten. Deskundig personeel is dag en nacht aanwezig. Het Kick Wilstraplantsoen is een initiatief van ouders.

Triade

Zephyr

Centraal in woonzorgcentrum Zephyr staan hartelijkheid, respect en gastvrijheid voor de dementerende bewoners, hun familie en vrienden. Rondom de binnentuin zijn vijf huisjes met ieder zes bewoners die elk hun eigen slaapkamers hebben. Een vast team verleent er warme en mensgerichte zorg.

De nadruk ligt op zorg in een omgeving die huiselijk, veilig en vertrouwd aanvoelt. Onze medewerkers werken met plezier en passie aan de zorg, gezondheid en het welzijn van onze bewoners.

Zephyr

Polter 50plus

Het motto van onze woongroep is “Vrijheid – Zelfstandigheid – Nabuurschap”, waarbij we “nabuurschap” het belangrijkste vinden.

Meeleven met elkaar bij leuke en minder leuke gebeurtenissen. Bijstaan wanneer iemand dat nodig heeft en een luisterend oor, aandacht voor een medebewoner.

We zijn een bonte verzameling mensen, ouder dan 50 jaar, die proberen het leven met elkaar zo aangenaam mogelijk te maken. De meesten zijn met pensioen maar er zijn ook nog een paar werkenden onder ons. 

Woongroep Polter

de Buitenkans

De Buitenkans is een ecologische wijk met 55 houtskeletbouwwoningen in de Striphelden-buurt in Almere Buiten. Het is een van de gro-tere ecologische wijken van Nederland. 

De wijk is in twee fasen gebouwd; 48 huizen in collectief particulier opdrachtgeverschap en 7 kavels in individueel opdrachtgeverschap. 

De bouw van de 48 huizen startte in mei 2005 en de laatste woningen hiervan zijn februari 2007 opgeleverd.

Meer informatie over de Buitenkans

Foto volgt

Freeway zorg

Freeway Zorg biedt kleinschalige woonvormen aan in Zorg In Natura (ZIN) en regelt 24 uur beschermd  wonen voor cliënten met een licht verstandelijke beperking. Wij werken individueel en vraag gericht. Door de 24 uur begeleiding kunnen cliënten optimaal gebruik maken van de ondersteuning, begeleiding en coaching van onze medewerkers.

Freeway Zorg ondersteund cliënt in een vaste dagstructuur door middel van het aanbieden van dagbesteding binnen Freeway Zorg. 

De minimale leeftijd om bij Freeway Zorg te kunnen wonen is 16 jaar

Freeway Zorg