Instellingen

Oostvaarderskliniek, Pieter Baan Centrum, de Basalt

Oostvaarderskliniek

De Oostvaarderskliniek, forensisch psychiatrisch behandelcentrum, is gebouwd aan de rand van de Stripheldenbuurt. Er is een eigen parkeerterrein en de bus (M2) stopt voor de deur. De TBS-kliniek heeft haar deuren in 2008 geopend.

TBS staat voor Ter Beschikking Stelling, oftewel dwangverpleging.

Dwangverpleging is geen straf, maar wél een maatregel die iemand zijn vrijheid afneemt. De tbs-maatregel met dwangverpleging wordt opgelegd aan mensen die psychiatrische en vaak ook verslavingsproblemen hebben én (mede) door die problemen een ernstig delict hebben gepleegd. In de meeste gevallen wordt een verdachte dan gedeeltelijk ontoerekeningsvatbaar verklaard. Voor het gedeelte dat iemand wél toerekeningsvatbaar is, krijgt hij gevangenisstraf. Na het uitzitten van de gevangenisstraf wordt hij verplicht opgenomen in één van de forensisch psychiatrische centra in Nederland om te werken aan zijn problematiek.

Doel van de behandeling is: ‘het aanzienlijk verkleinen van de kans dat de patiënt opnieuw een ernstig delict pleegt’ en vervolgens ‘terugkeer naar de samenleving’. Zolang de behandeling niet tot het gewenste resultaat heeft geleid, kan de patiënt niet zelfstandig terugkeren naar de maatschappij.

De Oostvaarderskliniek is te volgen op Twitter: https://twitter.com/fpcoostvaarders 

24/7 telefoonnr. 08807-13440

Meldpunt Oostvaarderskliniek

Meldpunt bewoners Stripheldenbuurt

In de themasessies veiligheid spraken we uitgebreid over de ervaring van buurtbewoners met de kliniek en de patiënten. Hieruit bleek hoe belangrijk goede communicatie is, want onbekend maakt onbemind. Onbekendheid met de kliniek vergroot het gevoel van onveiligheid bij buurtbewoners.

We willen als Oostvaarderskliniek goed bereikbaar zijn voor onze buurtbewoners. Juist bij eventuele overlast of verdacht gedrag, dat mogelijk te herleiden is naar een patiënt van de kliniek. Daarom kunnen buurtbewoners hiervoor terecht bij de kliniek via een speciaal telefoonnummer en e-mailadres.

Meldpunt

Woont u of bent u gevestigd in de Stripheldenbuurt en ervaart u overlast of ziet u verdacht gedrag dat mogelijk te herleiden is naar een patiënt van de Oostvaarderskliniek? Dan kunt u vanaf nu, 24 uur per dag, bellen naar het nummer 08807-13440. Ook kunt u een melding maken of een vraag stellen via meldpunt@oostvaarderskliniek.nl

Is er sprake van een acute dreiging of gevaar, bel dan altijd direct met 112.

TBS Uitbreiding Nee!

De Oostvaarderskliniek wil uitbreiden met 58 behandelplekken. Hiertegen is een werkgroep gestart, dat de steun van vele Stripheldenbuurtbewoners heeft gekregen.

Meer informatie vindt u op deze pagina.

TBS Omwonendencommissie wordt Buren van de TBS

Sinds 2005 zijn wij, eerder bekend als TBS Omwonendencommissie, actief. Wij proberen door overleg met en advies aan de directie van de Oostvaarderskliniek een zo gunstig mogelijk klimaat te scheppen voor de buurt rondom de kliniek. Wij zijn een soort klankbord tussen de directe buurt en de Oostvaarderskliniek. En doen ons best om betrokken bij de kliniek te zijn en daarmee een prettige leefomgeving te behouden en creëren. 

Meer informatie: Buren van de TBS

Pieter Baan Centrum

Het PBC is de psychiatrische observatiekliniek van het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP), gevestigd in/naast de Oostvaarderskliniek te Almere per september 2018. In het PBC worden verdachten van ernstige delicten gedurende zes weken onderzocht door gedragsdeskundigen. Het PBC is geen TBS-kliniek. 

Het PBC is formeel een huis van bewaring, met een specifieke taak: het brengt adviezen pro justitia uit. Gedragsdeskundigen van het PBC onderzoeken verdachten van ernstige delicten en adviseren vervolgens aan de rechter of het Ministerie van Justitie.

Het PBC werkt meestal in opdracht van de rechter-commissaris. Hij vraagt het PBC om een onderzoek en een advies als hij vermoedt dat een verdachte lijdt aan een psychische stoornis. De vraag daarbij is of de verdachte volledig toerekeningsvatbaar was toen hij het delict pleegde. En dat heeft weer alles te maken met de strafbaarheid. 

Als iemand een delict heeft gepleegd als gevolg van een psychische stoornis, kan hem dat delict minder of helemaal niet worden toegerekend. In dat laatste geval is hij niet strafbaar.

Het leven in het Pieter Baancentrum

NU.nl  heeft de unieke kans gekregen om een dagje mee te lopen in het Pieter Baan Centrum. 

Hoe ziet het leven er aan de binnenkant uit, waar leven de verdachten en waarom kan je zomaar 30 Seconds of een potje FIFA op de Xbox spelen? 

de Basalt

De Basalt is een Forensische Verslavings Kliniek. 

In 2012  is deze afdeling in de Oostvaarderskliniek geopend. Er is plaats voor 24 (jong-)volwassenen die met justitie in aanraking zijn gekomen en die een verslaving, psychische klachten en/of een psychiatrische aandoening en vaak ook sociale problemen hebben. Binnen de behandeling wordt ook buiten de FVK geoefend. Binnen de behandeling noemen we dit ‘verlof’.  

Meer informatie over de Basalt