de Stripheldenbuurt

Website voor de bewoners van de Stripheldenbuurt, Almere Buiten Oost

Wijziging papier- en textielinzameling

Vanaf maandag 2 februari 2020 verandert in Almere de inzameling voor papier, karton en textiel. Dit betekent dat de gemeente Almere uw papierbak één keer per vier weken leegt (nu is dat eens per twee weken). Dit doen zij omdat er minder papier en karton wordt weggegooid. De inzamelroutes worden ook gewijzigd, hierdoor kan de inzameldag veranderen. Los aanbieden van papier en textiel is na die datum niet meer mogelijk.

Wilt u een papierbak aanvragen? Ga dan naar almere.nl/afval.

Update zonneveld

Van Manon Smeets, Projectleider

Het college van B&W heeft op dinsdag 10 december j.l. aan de raad gevraagd om kennis te nemen van het Onderzoeksrapport voor een zonneveld langs de A6 ter hoogte van de Eilanden- en Stripheldenbuurt. In dit rapport staan de uitgangspunten en vier varianten voor het zonneveld. Er is ook een vijfde variant, waarbij er geen zonneveld komt.

Het college heeft de voorkeur voor de variant waarin er een groen ingepast zonneveld van 40 hectare komt. Zij vraag aan de raad om in te stemmen met deze variant en met de uitgangspunten voor het ontwerp van het zonneveld.

Het zonne-energieproject kan in deze variant minimaal 7.000 huishoudens van duurzame energie voorzien en levert op die manier een bijdrage aan de klimaatdoelstelling van Almere en aan die van het Rijk. 26 hectare van de huidige biologische landbouw in het onderzoeksgebied blijft behouden en er is ruimte voor 17 hectare met een groene of recreatieve invulling. Het college ziet graag dat bewoners financieel profiteren van de opbrengsten van het zonneveld.

Behandeling door de gemeenteraad

Het voorstel van het college is aan de gemeenteraad aangeboden. De raad bepaalt zelf wanneer het besproken wordt op de Politieke Markt. U krijgt van ons van tevoren bericht als we weten wanneer het onderwerp op de agenda staat.

Het participatieproces is recent besproken in de gemeenteraad. U kunt de vergaderingen van 28 november 2019 en 12 december 2019 terugkijken op de website van de gemeenteraad Almere.

Vertrek projectleider Peter Oosterloo

Vanaf 12 december 2019 ben ik, Manon Smeets, de nieuwe projectleider voor het Rijksvastgoedbedrijf. Peter Oosterloo wordt per 6 januari 2020 projectmanager gebiedsontwikkeling bij de gemeente Rotterdam: “Via deze weg wil ik iedereen bedanken die enthousiast én kritisch heeft meegedacht in ons onderzoek. Het was erg leuk en leerzaam. Ik ga nu werken aan mijn eigen stad: Rotterdam. Daar ga ik me blijven inzetten voor een slimme, schone leefomgeving en meer begrip tussen bewoners, bedrijven, ambtenaren en politiek. Bedankt voor de mooie ervaringen in Almere!”

Mocht u vragen hebben dan zijn Julius van Manen (projectleider, gemeente Almere) en ik hiervoor per mail bereikbaar: manon.smeets@rijksoverheid.nl

Extra AED bij Pro-Fit sportschool

Een aantal jaar geleden kreeg Robbert een hart stilstand in ons andere filiaal Health Academy. Dit was heel erg schrikken voor alle aanwezigen, maar er waren gelukkig getrainde mensen aanwezig die hem direct hebben kunnen reanimeren met de defibrillator die aanwezig was. Zonder de aanwezige mensen of AED had Robbert het waarschijnlijk niet overleefd.

Robbert is zo aardig geweest om uit dankbaarheid een defibrillator ook voor Pro-Fit te kopen. Wij zijn hem hier heel erg voor dankbaar en wensen iedereen een veilige training.

Wij hopen niet dat u het ooit nodig zal hebben, maar mocht er ooit iets gebeuren in de buurt dan kunt u altijd bij ons komen voor de AED. Wij zijn open van 08:00 tot 22:00

https://pro-fitgym.nl/

Waar hangen alle AED's in de Stripheldenbuurt?

400 eiken

In 2018 zijn er populieren gekapt langs de N702 Buitenring bij Almere. De bomen waren niet meer van goede kwaliteit en waren schadelijk voor de weg.

De komende weken worden in hetzelfde traject, vanaf de Lage vaart tot aan de Sieradenbuurt 400 eiken geplaatst.

De bomen passen hiermee in huidige de landschapsstijl.

Tijdens de werkzaamheden kan er lichte hinder zijn voor het wegverkeer in de vorm van een snelheidsbeperking. De werkzaamheden zullen uiterlijk januari 2020 afgerond zijn.

Met de aanplant van de bomen is daarmee ook het project Buitenring afgerond

Nieuwe rotonde is klaar...Voedselloket Almere

Wie komt ons helpen bij de Supermarkt actie van het VOEDSELLOKET ALMERE : om flyers uit te delen en boodschappen in te zamelen.

Op zaterdag 14 december bij de VOMAR aan het Rode Katerplein.

Wij vragen de vrijwilligers 2 1/2 uur te staan met 2 personen per tijdblok, meld je aan alleen of met fam, vriend of buur.

We starten om 9 uur en sluiten af om 16.30 uur.

Meld U aan bij acties@voedselloketalmere.nl

Informatie bij coördinatrice VLA actie Vomar : Corrie Kraal 0654117004

Strooiacties

De gemeente is dag en nacht paraat om gladheid te bestrijden als de winter toeslaat. Ze zetten zich in om de belangrijkste wegen en fietspaden in Almere begaanbaar te houden. Maar ze kunnen niet overal strooien en ook niet garanderen dat de wegen na een strooiactie niet glad zijn. Het zout moet bijvoorbeeld ingereden worden, en bij sommige weersomstandigheden werkt het zout minder goed. Let dus altijd goed op als u de weg opgaat bij gladheid. Pas uw snelheid en rijgedrag aan de omstandigheden aan.

Waar wordt gestrooid in de Stripheldenbuurt?

Nieuwe wijkagent

Doenja Eevenaar heeft een nieuwe functie gekregen in de Bilt als wijkagent. Kevin van Dalen neemt het stokje van haar over en neemt de functie van tijdelijke wijkagent van de Eilanden- en Stripheldenbuurt van haar over. Tijdelijk, omdat verwacht wordt dat onze wijkagent Dennis Schmidt, die nu elders een opleiding volgt, deze aan het eind van dit kalenderjaar hoopt af te ronden.


Welkom in de Stripheldenbuurt, wijkagent van Dalen!

Contact opnemen met de wijkagent? Bel 09

Project de Stripmaker: informatieavond en inschrijven

Altijd al je eigen woning willen ontwerpen én bouwen? Kun je geen betaalbare woning vinden in Almere? Sta je op een wachtlijst voor een sociale huurwoning of woon je in een sociale huurwoning en wil je een volgende stap maken? Schrijf je in voor WikiHouse De Stripmaker; een uniek zelfbouwproject in Almere Buiten!

Het project biedt ruimte aan 28 woningen van 50 tot 90 m2 gebruiksoppervlakte met woonlasten – netto hypotheekkosten en energielasten – vanaf ca. € 550,-. Er zijn drie woningtypen beschikbaar: vrijstaand, hoek- en tussenwoning.

Meer informatie & een impressie

Inschrijven voor het project kan tot 27 juni 2019 12.00 uur, daarna start de selectieprocedure.

Meld je aan voor de informatieavond op 19 juni.

Zonnevelden aan de Trekweg

De gemeente Almere onderzoekt of het mogelijk is om zonnepanelen te plaatsen t.o. de Stripheldenbuurt en Eilandenbuurt.

Zonnepanelenveld Trekweg

Onze wijkagent stelt zich voor

Kevin van Dalen stelt zich voor aan de Stripheldenbuurt.

Wijkagent Stripheldenbuurt

STRIPHELDENBUURT SCHOON!

Iedereen wil in een schone omgeving wonen. Hoe gaat ons dat lukken met bijna 7500 bewoners?

Stripheldenbuurt schoon!

AED voor de Stripheldenbuurt

Twee geslaagde acties, waardoor er twee extra AED's in de Stripheldenbuurt zijn opgehangen.

AED's

Archief

Wilt u een eerder gepost bericht (2015-2018) op de vorige website nog bekijken? Deze site is te bezoeken via deze link:

Archief website Stripheldenbuurt