Dieren

Hond, kat of konijn vermist

Hondenbelasting

Per 1 januari 2019 is de hondenbelasting in Almere afgeschaft.

Hondenpoep

Het is Almere volgens de APV verplicht om de uitwerpselen van een hond op te ruimen. Neem dus een zakje mee als u uw hond uitlaat.

De gemeente Almere kent een gescheiden rioleringsysteem voor hemelwaterafvoer en vuilwaterafvoer. Daarom moeten honden op het gras uitgelaten worden en niet in de goot. Met het regenwater wordt dan zo min mogelijk vervuiling afgevoerd.

Dierenmishandeling

Bent u getuige (geweest) van dierenmishandeling? Meld dit dan bij 144. Er is sprake van dierenmishandeling wanneer een dader opzettelijk en zonder redelijk doel een dier pijn doet of verwondt. Bij mishandeling van dieren is de verklaring van één of meer ooggetuigen vaak onontbeerlijk om de dader(s) aan te spreken en/of te vervolgen.

Meldpunt 144

Ongediertebestrijding

De gemeente Almere voert sinds 1 januari 2012 het bestrijden van ongedierte, insecten en plaagdieren niet meer zelf uit. Als u in en om het huis last heeft van ratten, wespen of ander ongedierte, dan kunt u zelf een bedrijf voor ongediertebestrijding inschakelen.

Bestrijding van ongedierte zoals wespen en ratten etc. op gemeentelijk grondgebied vindt plaats als er sprake is van overlast of van een bedreiging van de volksgezondheid.

Meer informatie

U kunt bellen met gemeente Almere, T: 14036.

Dierenuitvaartcentrum

Duwweg 2010, 1338 GB Almere

Telefoon: 06-14670203

Website: www.anubisalmere.nl