Zonneveld Trekweg

Onderzoeksrapport zonneveld Trekweg

Onderzoeksrapport

Het onderzoeksrapport met de uitkomsten van ruim anderhalf jaar onderzoek en overleg, onder andere met bewoners uit de Eilanden- en Stripheldenbuurt, kunt u hier lezen: https://almeregeeftenergie.almere.nl/fileadmin/user_upload/A6_Onderzoeksrapport_Zonneveld_Almere_Buiten_A6.pdf.

Op basis van tekeningen, gesprekken met een bewonersadviesgroep en het advies van specialisten heeft een stedenbouwkundig bureau vier varianten voor het zonneveld gemaakt, van 20 tot 60 hectare groot. Het gehele onderzoeksgebied is 93 hectare. De vijfde variant is geen zonneveld.

In het rapport zijn ook de uitgangspunten benoemd waar het ontwerp van het zonneveld aan moet voldoen, ongeacht de gekozen variant. Zo is de ambitie dat het gebied zorgt voor een verbinding tussen Almere Buiten en de Eemvallei, dat het een recreatieve functie krijgt, bijvoorbeeld door wandel- en fietspaden aan te leggen, en dat het ruimte biedt aan planten en dieren. Daarnaast willen Rijksvastgoedbedrijf en gemeente Almere graag dat bewoners financieel kunnen meeprofiteren van het zonneveld.

Inloopbijeenkomst

Voordat de uitgangspunten en de varianten worden voorgelegd aan het college en de gemeenteraad, wordt het rapport met omwonenden en geïnteresseerden besproken. Het Rijksvastgoedbedrijf - als grondeigenaar en initiatiefnemer - en de gemeente Almere organiseren hiervoor op woensdag 25 september 2019 een openbare inloopbijeenkomst. De uitnodiging voor de bijeenkomst vindt u via deze link.

Eventuele vragen en opmerkingen ontvangen Peter Oosterloo (projectleider Rijkvastgoedbedrijf, (mark.gort@rijksoverheid.nl) en ik graag via de mail.

Informatie van Gemeente Almere

Gemeente Almere en het Rijksvastgoedbedrijf onderzoeken of het mogelijk is zonne-energie op te wekken in het gebied tussen de Trekweg en de A6 in Almere Buiten, tegenover de Eilanden- en Stripheldenbuurt.

Op deze website vindt u de basisinformatie over dit project.

Almere geeft meer energie

Deze website bevat meer informatie over het plan en de manier waarop belanghebbenden hierbij worden betrokken.

Almere geeft energie