Bijeenkomst Zonneveld

Zoals per brief gecommuniceerd op 9 juli 2019 vindt er op woensdag 25 september 2019 een openbare inloopbijeenkomst plaats over het mogelijke zonneveld bij Almere Buiten en de A6. Tijdens de inloopbijeenkomst willen wij graag met u in gesprek over de uitgangspunten en varianten voor het zonneveld. Er zijn verschillende tafels ingericht waar u met medewerkers van de gemeente Almere en het Rijksvastgoedbedrijf in gesprek kunt over het vrijgegeven onderzoeksrapport. Het rapport en andere informatie vindt u op de projectwebsite van de gemeente Almere (https://almeregeeftenergie.almere.nl/zonnevelden/zonneveld-almere-buiten-a6/).

In gesprek met de wethouder

U kunt in gesprek met wethouder Jan Hoek (onder andere Duurzaamheid). Hij hoort graag hoe u denkt over de uitgangspunten en varianten. Wethouder Hoek is van 19:00 tot 21:00 uur aanwezig. Wilt u met hem in gesprek? Reageer dan op deze mail. Wij waarderen het als u daarbij vermeld waarover u met hem in gesprek wilt.

Locatie & tijd

De bijeenkomst vindt plaats op Basisschool De Archipel, Maladivenweg 45 in Almere. Er zijn twee momenten:

  • 16:00 tot 18:00 uur
  • 19:00 tot 21:00 uur

Tussen 18:00 en 19:00 uur pauzeren wij even en is de deur gesloten. U hoeft zich niet vooraf aan te melden.

Per mail uw reactie inbrengen

Als u niet aanwezig kunt zijn op 25 september maar wel wil reageren op het onderzoeksrapport dan kan dat via de mail. Wij zullen deze reacties, en de reacties die wij ontvangen op 25 september, integraal doorgeven aan het college van B&W en de gemeenteraad voor de besluitvorming. U kunt reageren tot 27 september 2019.

Als u vragen heeft kunt u bij mij en/of Julius van Manen (projectleider gemeente Almere, jvanmanen@almere.nl) via de mail kwijt. Ik hoop u te ontmoeten tijdens de bijeenkomst.

Vier varianten voor het zonneveld

Het onderzoek naar de mogelijkheden om in Almere Buiten tussen de Trekweg en de A6 een zonneveld te realiseren, is afgerond. Er zijn vier varianten voor het zonneveld gemaakt. Er is ook een vijfde variant, waarbij er geen zonneveld komt.

Meer informatie


Openbare inloopbijeenkomst

Voordat de uitgangspunten en de varianten worden voorgelegd aan het college en de gemeenteraad, wordt het rapport met omwonenden en geïnteresseerden besproken. Het Rijksvastgoedbedrijf - als grondeigenaar en initiatiefnemer - en de gemeente Almere organiseren hiervoor op woensdag 25 september 2019 een openbare inloopbijeenkomst. De uitnodiging voor de bijeenkomst vindt u via deze link.